Thông báo!

Kính gửi: Quý khách hàng

  • Shipto xin thông báo kể từ ngày 25/12/2018 Shipto sẽ ngưng cung cấp dịch vụ mua hàng và vận chuyển hàng từ Mỹ về Việt Nam.
  • Đối với những khách hàng đã thanh toán tiền hàng trước ngày 25/12/2018 Shipto sẽ vẫn mua hàng và vận chuyển về Việt Nam giao về địa chỉ cho khách.
  • Shipto cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ dịch vụ Shipto trong thời gian vừa qua.

Trân trọng.