Chính sách thanh toán

Quy trình thanh toán được chia thành 02 trường hợp:

Trường hợp 1: Khách hàng lựa chọn hình thức tự mua hàng và nhờ Shipto chuyển hàng về Việt Nam.

Sau khi đặt đơn hàng, Khách hàng chọn “Thanh toán” để kiểm tra lại lần cuối thông tin của đơn hàng đã đặt và lựa chọn hình thức thanh toán với các website mà Khách hàng có nhu cầu mua hàng. Shipto sẽ thông báo cho Khách hàng phí vận chuyển và tiến hành thu phí (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản) khi hàng về đến Việt Nam.

Trường hợp 2: Khách hàng nhờ Shipto mua hàng và nhờ Shipto chuyển hàng về Việt Nam thì Khách hàng có thể lựa chọn hình thức thanh toán, bao gồm:

  • Nếu Khách hàng chọn thanh toán “bằng tiền mặt” thì sau khi Ban quản lý Website TMĐT Shipto xác nhận thông tin khách hàng và đơn hàng đã đặt, Khách hàng phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho đơn hàng đã đặt cho nhân viên Shipto trong vòng 24h, nếu không đơn hàng sẽ tự hủy. Nhân viên Shipto sẽ chuyển hàng cho Khách hàng ngay khi đơn hàng mà Khách hàng đặt mua được chuyển về Việt Nam.
  • Nếu Khách hàng chọn thanh toán “bằng thẻ ATM có internet banking” hoặc “bằng thẻ quốc tế (Visa/Master Card)” thì Khách hàng thực hiện thanh toán theo các bước do 123Pay hướng dẫn. Sau đó Ban quản lý Website TMĐT Shipto sẽ xác nhận thông tin khách hàng và việc đơn hàng đã được thanh toán. Cuối cùng Nhân viên giao hàng của Shipto sẽ chuyển hàng cho Khách hàng.